SEASAM Autonomous Underwaterdrone

DE EERSTE COMPACTE DRAADLOZE HYBRIDE ONDERWATERDRONE

De ‘SEASAM Autonomoud Drone’ is het eerste systeem dat je kunt gebruiken als draadloze autonome onderwaterdrone of als stabiele ‘tethered ROV’. Door het combineren van hoogwaardige hardware en op maat ontwikkelde software, ontwierp Notilo Plus een veelzijdigfe en betrouwbare oplossing voor uw onderwateruitdagingen. Compact en wendbaar. De Seasam AUtonmous Drone wordt aangedreven door state-of-the-art AI waarmee het gemakkelijk doelen kan volgen, een vooraf bepaalde route kan volgen, autonoom grote oppervlaktes kan inspecteren door middel van geavanceerde besturingsystemen.

THE FIRST COMPACT ROV / WIRELESS HYBRID DRONE EASILY

Seasam Autonomous Drone™ is the first system you can use both as a wireless autonomous underwater drone as well as a stable tethered ROV. By combining high-end hardware and custom software developed in-house, Notilo Plus came up with a versatile and reliable solution to your underwater challenges. Compact and agile, Seasam Autonomous Drone™ is powered by state-of-the-art AI that allows it to easily track and follow targets, follow predetermined paths, autonomously inspect large surface areas using advanced servoing and more.


Autonome operaties Seasam Autonomous Drone ™

is een compact onderwatersysteem dat meerdere draadloze onderwateractiviteiten in een compact formaat mogelijk maakt. In zijn autonome modus kan het doelen volgen en volgen en autonome taken uitvoeren, zoals volledig geautomatiseerde rompinspecties. Door gebruik te maken van complexe sonar en visuele gepatenteerde technologieën, kan Seasam Autonomous Drone ™ automatisch obstakels detecteren en vermijden. Het kan ook abnormaal gedrag volgen en duikers in de buurt waarschuwen.


PLAN UW MISSIES EFFICIËNT MET SEASAM CONTROL ™


Seasam Autonomous Drone ™ wordt geleverd met ingebouwde, op maat gemaakte software voor missieplanning en -controle. Intuïtief en ergonomisch. Seasam Control ™ kan worden aangepast aan uw behoeften, waardoor uw drone nauwkeurig kan worden afgesteld: aangepaste instellingen, missielogging, software-updates, speciale sensorgegevens in realtime …

PLAN YOUR MISSIONS EFFICIENTLY WITH SEASAM CONTROL™ 

Seasam Autonomous Drone™ comes with a built-in, custom-made software for mission planning and control. Intuitive and ergonomic, Seasam Control™ can be adapted to your needs, allowing precise tuning of your drone: Custom settings, mission logging, software updates, dedicated sensor data in real time…


VOEG EENVOUDIG ‘THE BESTE IN-CLASS’-SENSOREN  TOE AAN UW SEASAM AUTONOMOUS DRONE ™

We hebben Seasam Sensor Hub ™ ontwikkeld: een systeem dat u helpt plug-and-play missiespecifieke sensoren te gebruiken om de informatie vast te leggen die relevant is voor uw branche. Seasam Sensor Hub ™ fungeert als katalysator voor uw gegevensverzamelingsproces, waardoor vervelende sorteerprocessen worden geëlimineerd door alle gegevens via een enkel kanaal te verzamelen en te centraliseren.

ADD BEST-IN-CLASS SENSORS TO YOUR SEASAM AUTONOMOUS DRONE™EASILY

We created Seasam Sensor Hub™: a system that helps you plug-and-play mission-specific sensors to capture the information relevant to your industry. Seasam Sensor Hub™ acts as the catalyst to your data collection process, which eliminates tedious sorting processes by centralizing any data collected through a single channel.

EENVOUDIGE BEDIENING DOOR EEN PERSOON ™


Seasam Autonomous Drone ™ is ontworpen om snel en gemakkelijk te gebruiken. De beste stabiliteit en AI in zijn klasse geven het een zeer intuïtief gevoel. Ons onderwatersysteem is licht (9 kg) en heeft minder dan 10 minuten nodig om in te zetten. Of u nu een draadloze autonome drone of een compacte tethered ROV nodig heeft, Seasam kan door slechts één persoon worden bediend en vereist geen training.

One-man Operable™

Seasam Autonomous Drone™ has been designed to be quick and easy to use. Its best-in-class stability and AI give it a very intuitive feel. Our underwater system is light (9kg) and requires less than 10min to deploy. Whether you need a wireless autonomous drone or a compact tethered ROV, Seasam can be operable by one person only and requires no training.


GEAUTOMATISEERDE MUUR INSPECTIE ™


Seasam Autonomous Drone ™ is uitgerust met hoogwaardige sonar- en visuele technologieën waarmee afstanden kunnen worden vergrendeld en dienovereenkomstig kunnen worden verplaatst. Gecombineerd met de beste stabiliteit in zijn klasse van Seasam, is de wandservoing bijzonder relevant als het gaat om grootschalige onderwaterinspecties en het zal een essentieel hulpmiddel blijken te zijn om u te helpen bij het optimaliseren en versnellen van complexe processen.

Automated Wall Servoing

Seasam Autonomous Drone™ is equipped with top of the line sonar and visual technologies that allows it to lock distances and move accordingly. Combined with Seasam’s best-in-class stability, the wall servoing is particularly relevant when it comes to large scale underwater inspections and will prove to be an essential tool to help you optimize and quicken complex processes.


DUIKER MONITORING  Modus


Als we autonoom een duiker volgen, kan onze speciale dunne ketting directe videofeedback naar de oppervlakte geven. Het gebruik van deze Diver Monitoring-modus geeft je een derde blik op duikoperaties en verhoogt zo de veiligheid terwijl de drone actief de juiste afstand tot de duiker behoudt.

Diver Monitoring Mode

When following a diver autonomously, our dedicated thin tether can provide direct video feedback to the surface. Using this Diver Monitoring Mode gives you a third-eye view on dive operations thus increasing safety while the drone actively maintain the right distance to the diver.


AANPASBAAR MET ACCESSOIRES

Na jarenlange samenwerking met grote industriële actoren, begrepen we de grote behoefte aan een onderwatersysteem dat kan worden aangepast aan een grote verscheidenheid aan configuraties en omgevingen. Daarom hebben we Seasam Autonomous Drone ™ ontworpen als een veelzijdig hulpmiddel. Of u nu een langere batterijduur nodig heeft, een extra lampje, een langere kabel, een lange afstandsboei, enz … ons systeem kan worden uitgebreid met een groot aantal accessoires om aan uw exacte behoeften te voldoen.

Customizable with Accessories

After years of collaboration with major industrial actors, we understood the great need for an underwater system that can be adapted to a wide variety of configurations and environments. This is why we designed Seasam Autonomous Drone™ as a versatile tool. Whether you need a longer battery life, an extra light, a longer tether, a long-range buoy, etc… our system can be upgraded with a large range of accessories to fit your exact needs.
SEASAM Autonomous Underwaterdrone

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x