INSHORE Underwater Works

Inshore Onderwateroplossingen.

Onderwateroperaties zijn een complex, gevaarlijk proces met een hoge inzet. 

Met onze Seasam Underwater Drone ™ beschikken we over een innovatieve en efficiënte oplossing om deze uitdagingen aan te gaan. 

Met een eenvoudig, kostenefficiënt en betrouwbaar antwoord op uw onderwateractiviteiten, helpen wij u graag bij uw onderwaterwerkzaamheden. Bij het bewaken, onderhouden en overzien van onderwateronderhoud, bouw- of reparatiewerkzaamheden bieden wij u graag een derde oog.

Dankzij onze Seasam kan worden geschakeld naar de ROV- of draadloze modus door simpelweg de speciale kabel aan te sluiten of los te koppelen.

Uitgerust met de modernste beeldherkenningsalgoritmen, kunnen onze drones obstakels automatisch detecteren erkennen en/of vermijden. Het kan ook abnormale omstandigheden of gedraging detecteren en duikers in de buurt waarschuwen. Bovendien verbetert het data-analyseplatform uw bedrijfsprocessen door opslag en latere evaluatie van uw onderwatermissies mogelijk te maken. SAB Diving biedt een kosteneffectieve oplossing die geen vergaande, voorafgaande meetings vereist en daardoor kostbare operationele tijd bespaart dankzij het gebruiksgemak en de snelle implementatietijd.


Inshore Underwater Works.

Underwater infrastructure operations are a complex, dangerous and high-stakes process. 

With our Seasam Underwater Drone™, we came up with an innovative and efficient solution to tackle these challenges. 

Because it provides a simple, cost efficient and reliable answer to your underwater operations, we assists you and your customers in monitoring, maintaining and overseeing underwater maintenance, building or repair works. 

Deu to our Seasam there can be switched to its ROV or wireless modes simply by plugging or unplugging its dedicated cable. 

Equipped with state-of-the-art image recognition algorithms that are developed in house, our Drones are able to detect and avoid obstacles automatically. They can also track abnormal behaviour and warn nearby divers. Moreover, its data-analysis platform enhances your operating processes, by allowing storage and later review of your underwater missions. SAB Diving offers a cost effective solution that requires no previous training and saves precious operational time with its ease of use and quick deployment time.


SAB Diving heeft biedt de perfecte oplossing als het gaat om :

  1. Onderwater routine-inspecties :  Verbeter de precisie en veiligheid van uw routine-inspecties met een hybride oplossing die u zowel als compacte ROV als als draadloze drone kunt gebruiken.
  2. Structurele inspecties :  Dankzij de verschillende geautomatiseerde scenario’s kunnen onze drones worden geprogrammeerd om automatisch nauwkeurige structurele inspecties uit te voeren.
  3. Inspectie in afgelegen of besloten ruimtes :  Onze drones zijn erg compact en wendbaar. De 7 motoren maakt nauwkeurige controle van het traject mogelijk, terwijl de grootte ervan de mogelijkheid biedt om in relatief kleine en besloten ruimtes te passen.
  4. Overzicht van veiligheid en processen : In modus ‘Supervisie’, krijgt u van ons directe videofeedback van de duik die aan de gang is. Dit is een unieke kans om uw veiligheidsprocessen te verbeteren.

SAB Diving offers a perfect solution when it comes to:

  1. Underwater routine inspections : Enhance the precision and the safety of your routine inspections with an hybrid solution you can use both as a compact ROV and as a wireless drone.
  2. Structural inspections :   Thanks to its various automated scenarios, our Drones can be programmed to do precise structural inspections automatically.
  3. Inspection in remote or confined spaces :  Our Drones are compact and agile. Its 7 engines allows precise controlling of its trajectory while its size gives it the opportunity to fit in relatively small and confined spaces.
  4. Safety and process overview :  Using the Supervised mode will provide you with direct video feedback of the dive in progress. This is a unique opportunity to enhance your safety processes.

Heb je nog vragen?

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x