SHIP HULL Inspections

Scheepsrompen

Een schip bouwen is een complexe prestatie. 

Maar het behouden van de integriteit en veiligheidsclassificatie is een kolossale taak die op lange termijn wordt uitgevoerd. En de eerste stap is het verzamelen van gegevens – door rompinspecties uit te voeren. 

Na jaren van onderzoek en samenwerking met toonaangevende wereldwijde scheepvaart, beschikken we door onze samenwerkingen, over een compact en betrouwbaar onderwatersysteem, dat werkt als een draadloze autonome drone of als een compacte ROV.

Geavanceerde hardware-innovaties in combinatie met A.I. en zelf-lerende software die in eigen beheer is ontwikkeld. Compact en intuïtief, het slimme ecosysteem van onze drone maakt live videofeedback mogelijk, evenals directe gegevensverzameling en analyse. 

Geassocieerd met Notilo Cloud ™, een data-analyseplatform op maat gemaakt voor het Seasam-Drone’-ecosysteem’, worden rompinspecties een veel sneller en veiliger proces. Onze tools zijn gemaakt om u te helpen bij het plannen en verbeteren van uw inspectie- en onderhoudsprocessen – en om relevante gegevens bij de hand te houden.

Meer precisie, minder risico’s 

Uitgerust met Seasam Control ™, een controletoepassing aangedreven door live beeldherkenning, aanpasbare interface en live parameterwisseling, kunnen we belangrijke aandachtspunten zoals biofouling of tekenen van slijtage detecteren.  Of het nu wordt gebruikt voor inspecties van grote scheepsrompen of complexe onderhoudswerkzaamheden, en ongeacht het type of de grote van uw vaartuig, vermindert de werking van onze drones uw operationele tijd en kosten aanzienlijk. Het stelt u ook in staat commerciële duikers te controleren op veiligheid en directe feedback direct vanaf het oppervlak.

SAB Diving kan een perfecte oplossing zijn als het gaat om:

Onderwater routine-inspecties :  Verbeter de precisie en veiligheid van uw routine-inspecties.  Met onze Drones kunnen wij u bijstaan zowel als compacte ROV als als draadloze drone kunt gebruiken.

AI-gestuurde inspecties :  Dankzij de krachtige A.I. kunnen onze Drones automatisch nuttige punten detecteren.

Overzicht van veiligheid en processen :  In de modus ‘Supervisie’ , kunnen wij u voorzien van directe videofeedback van de duik die aan de gang is. Dit is een unieke kans om uw veiligheidsprocessen te verbeteren.

Verbeteren van uw rapportage en routine-inspecties : We bieden u automatische rapporten en delen ze direct met uw onderhoudsteam.


Ship hulls

Building a ship is a complex feat. 

But maintaining its integrity and safety rating is a colossal task which runs on a long term. And the first step is data gathering – by doing hull inspections.

After years of research and cooperation with leading worldwide shipping, and because of our different partnerships we have a compact and reliable underwater system that operates as a wireless autonomous drone or as a compact ROV. 

Advanced ‘top-of-the-line hardware innovations coupled with AI and self-learning software developed in-house. Compact and intuitive, the smart ecosystem allows live video feedback as well as direct data collection and analysis. 

Associated with Notilo Cloud™, a data-analysis platform tailor-made for the Seasam-Drone-ecosystem, hull inspections become a much quicker and safer process. These tools were made for to help you plan and enhance your inspection & maintenance processes – and to keep relevant data at hand.

More precision, less risks

Equipped with Seasam Control™, a controler application powered with live image recognition, customizable interface and live parameter switching, we’re able to detect important points of interests such as biofouling or signs of wear. Whether it is used for large ship hulls inspections or complex maintenance works, and regardless of the type or size of your vessel, our drones significantly reduces your operational time and costs. It also allows you to supervise commercial divers for safety and direct feedback directly from the surface.

SHIP HULL Inspections

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x