Beroepsduiker Cat. B 1-2 INSHORE

Wil jij aan de slag als Beroepsduiker ?

Om aan deze module te kunnen deelnemen dient u in het bezit te zijn van het attest SCUBA Cat A (1 t.e.m.3)


Het is belangrijk na te gaan hoe ver en tot welk niveau je jezelf als beroepsduiker ziet doorgroeien.

In eerste instantie werd de opleiding gegeven in een volledige meer dan 3 maanden durend traject …

Om de opleiding nu ook haalbaar te maken voor een breder publiek (bv. werkende personen) werd een bijkomend, alternatief, traject-parcours uitgetekend.


Zo kan je nu ook de opleiding volgen in drie verschillende modules.

 • Beroepsduiker SCUBA Cat. A (voltijds en deeltijds)
 • Beroepsduiker INSHORE (voltijds)
 • Beroepsduiker OFFSHORE (voltijds)

(Daarnaast bestaat de mogelijkheid om de opleiding in een 12 weken durend traject te volgen – jan. 2021)


Na het succesvol afronden van de eerste Module Beroepsduiker SCUBA Cat A (en een positief advies van de docent/experten kan u deelnemen aan de Module Beroepsduiker INSHORE  B1-B2

Beroepsduikers SCUBA Cat B1-2 . kunnen worden ingezet voor werkzaamheden in een duikploeg en door middel van gebruik van SSE-duikapparatuur tot een diepte van 30 meter

Je volgt een specifieke opleiding waarbij alle duiktechnieken tot in de puntjes worden aangeleerd.  Ook meer specifieke taken zoals zoekmethoden, lassen , branden, … staan centraal.

Je start voor een 156 uren durende opleiding die zich uitsluitend richt op het professioneel SSE (Surface Supplied Equipment) – duiken.

Het doel van deze opleiding is de cursist op te leiden op een veilige en verantwoorde manier, om ingezet te kunnen worden voor werkzaamheden onder water, tot een diepte van 30 meter. Je doet de noodzakelijk kennis en ervaring op door het oefenen van :

 • de werking en onderhoud van diverse SSE-duikapparatuur
 • het uitvoeren van noodprocedures, waaronder het opbrengen van een duiker in nood 
 • het uitvoeren van volledige pre-dive checks.
 • het uitvoeren van volledige post-dive checks.
 • het uitvoeren van zoek- en werkmethoden waaronder het uitvoeren van inspecties.
 • het uitvoeren van eenvoudig schiemanswerk en rigging (hijsbanden en kabels).

Alle noodzakelijk thema’s komen aan bod :

 • Natuurkunde, fysiologie, …
 • EHBO
 • Communicatie en signalisatie
 • Regelgeving
 • Decompressie
 • Onderwater zoektechnieken, nood – en andere procedures
 • ….

Een erg boeiende opleiding met een officieel diploma !


Wanneer 

Startdatum 21 oktober 2024

7 weken : weekdagen - dagelijks les van 7u tot ...(einde lessen)


Schrijf je hier in

Opgelet : Annuleren van uw inschrijving kan enkel via het annulatieformulier en aan de voorwaarden die u kan vinden onder de rubriek CONTACT - ANNULATIE.


Startdatum 3 maart 2025

7 weken : weekdagen - dagelijks les van 7u tot ...(einde lessen)

Schrijf je hier in

Opgelet : Annuleren van uw inschrijving kan enkel via het annulatie-formulier en aan de voorwaarden die u kan vinden onder de rubriek CONTACT - ANNULATIE.


Startdatum 20 oktober 2025

7 weken : weekdagen - dagelijks les van 7u tot ...(einde lessen)

Schrijf je hier in

Opgelet : Annuleren van uw inschrijving kan enkel via het annulatie-formulier en aan de voorwaarden die u kan vinden onder de rubriek CONTACT - ANNULATIE.Prijzen

Opleidingen BEROEPSDUIKER INSHORE B1-B2 :

vanaf  

8925 € 

(via KMO-portefeuille)

alle noodzakelijke duikmaterialen (met uitzondering van droogpak) en catering inbegrepen

prijzen zijn exclusief BTW


Wettelijke certificaten

Beroepsduiker Categorie B1 

Duiken met luchtvoorziening van de oppervlakte : SSE  (Surface Supplied Equipment) tot 15 meter. 

Toelatingsvoorwaarde : Geslaagd zijn voor Cat. A3 en in het bezit zijn van een correcte medische keuring.

Beroepsduiker Categorie B2

Duiken met luchtvoorziening van de oppervlakte  : SSE  (Surface Supplied Equipment) tot 30 meter.

Toelatingsvoorwaarde : Geslaagd zijn voor Cat. B1 en het bezit zijn van een correcte medische keuring.


Er kan bovendien geopteerd worden om deel te nemen aan het Nederlandse examen welk wordt afgenomen door een Nederlandse Certificerende Instelling (CI). Indien u succesvol dit examen aflegt, ontvang je via de CI ook het Nederlandse certificaat. De kosten voor het examen worden door de CI bepaald en apart in rekening gebracht.


Toelatingsvoorwaarden

Er dient aan een aantal voorwaarden voldaan te worden :

 • Minimum leeftijd 18 jaar 
 • Om toegelaten te worden tot deze module/opleiding dient men in het bezit te zijn van het attest Beroepsduiker SCUBA Cat A.
 • beschikken over de juiste motivatie en een voldoende behalen op het docentenadvies
 • u dient een medisch attest van geschiktheid voor te leggen. Dit document dient afgeleverd te worden door een door ons aangestelde gespecialiseerde duikarts : (bv. Dr. Roland Van den Eede – erkenning  B4 Ned.)


BELANRIJK OM WETEN : 

Deze opleiding komt in aanmerking voor : 
KMO-portefeuille. Hierdoor kan u recht hebben op een subsidie van 30 % . 

Deze opleiding komt in aanmerking voor :
Vlaams opleidingsverlof (vergoeding voor de werkgever)


Deze opleiding komt in aanmerking voor :
Opleidingscheques voor werknemers


ALLE duikmaterialen noodzakelijk voor gebruik tijdens de opleiding worden door ons ter beschikking gesteld. Het enig waar u persoonlijk dient over te beschikken is een duik(droog)pak met respectievelijk onderpak. Mits boeking van onderstaande optie verzorgen wij voor deze aankoop aan de laagst mogelijke prijs.                     

De opleidingen gaan door bij een minimum aantal inschrijvingen van 6 personen. SAB behoudt zich het recht voor om de startdata van de opleidingen aanpassen naar gelang het aantal inschrijvingen of andere externe factoren. Verplaatsing van de startdatum geeft geen recht tot terugvordering van eventueel betaalde voorschottenInschrijvingen 

Inschrijven kan via onderstaande button ;


.
Beroepsduiker Cat. B 1-2 INSHORE

VCD - Veiligheid Certificaat Duiker

VCD (Veiligheid Checklist Duiker) is een certificatiesysteem waarmee je aantoont dat jij of je medewerkers voldoende aandacht besteden aan veiligheid en preventie. Wil je als bedrijf gecertificeerd zijn, moeten alle operationele medewerkers en leidinggevenden – individueel – over een VCA-attest beschikken. De meeste opdrachtgevers nemen tegenwoordig VCA-certificatie op in hun standaardvoorwaarden. Wij als SAB - Diving gaan hierin een stapje verder.

Lees meer

TRY-OUT dagen BEROEPSDUIKER

GRATIS voor effectieve deelnemers ! De kosten voor deze selectiedag worden bij inschrijving in één van de modules integraal in mindering gebracht !

Lees meer

BEROEPSDUIKER - Volledig traject Inclusief WETBELL

Bij inschrijving via deze link , kiest u om in te schrijven in het ganse traject ! U geniet dan meteen ook van een korting van 10 % !!! Mooi 2320 € korting ! Bovendien geniet van een persoonlijke begeleiding in uw zoektocht naar werk, nadat u uw certificaat behaald heeft ! (*)

Lees meer

Beroepsduiker DUIKMEDISCH BEGELEIDER B2

Lees meer

Beroepsduiker DUIKPLOEGLEIDER

Lees meer

Bediener DECOMPRESSIEKAMER

Lees meer

ONLINE THEORIE SCUBA Cat. A

Van thuis uit voorbereiden op de module Beroepsduiker SCUBA Cat A. Studeren via ons ONLINE leerplatform. Op eigen snelheid. Geslaagd voor het examen ? U kan meteen beginnen aan de praktijkopleiding.

Lees meer

Vooropleiding DUIKEN

2-daagse INITIATIE : een voorproefje voor kandidaat-cursisten zonder enige duikervaring.

Lees meer

Beroepsduiker SCUBA Cat. A 1 - 3

SCUBA module bestaande uit 3 niveau's Cat A1, A2 en A3. Na het behalen van dit certificaat kan u aan de slag als Beroepsduiker SCUBA of verder specialiseren tot Beroepsduiker Cat B (S.S.E. - helmduiken)

Lees meer

Beroepsduiker Cat. B 3 OFFSHORE

Na het behalen van uw certificaat INSHORE Cat B1-2 kan u uzelf verder specialiseren tot Beroepsduiker OFFSHORE SSE Cat B3. U behoort dan tot het selecte groep beroepsduiker dat kan werken tot -50 msw

Lees meer

Beroepsduiker Cat. B 3 en 4 OFFSHORE - Incl. WETBELL

Lees meer

Beroepsduiker DUIKMEDISCH BEGELEIDER B2 - 2 jaarlijkse hercertificering

Lees meer

Beroepsduiker SCUBA Cat . A 1 (afzonderlijke module)

De module afzonderlijk wordt enkel 'In company' of in onderling overleg aangeboden.

Lees meer

Beroepsduiker SCUBA Cat . A 2 (afzonderlijke module)

De module afzonderlijk wordt enkel 'In company' of in onderling overleg aangeboden.

Lees meer

Beroepsduiker SCUBA Cat . A 3 (afzonderlijke module)

De module afzonderlijk wordt enkel 'In company' of in onderling overleg aangeboden.

Lees meer

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x