Beroepsduiker DUIKMEDISCH BEGELEIDER B2

Wil jij je als Beroepsduiker bijscholen tot 

DUIKMEDISCH BEGELEIDER B2 ?

De Duikmedisch Begeleider B2 ondersteunt de duiker bij het verrichten van duikarbeid in de categorieën A2, A3, B1, B2, B3 en B4.

De persoon die duikarbeid verricht, is afhankelijk van materieel en van de andere leden van de duikploeg. De duiklocatie is vaak ver verwijderd van medische assistentie en in relatie tot duiken kunnen specifieke complicaties optreden. De Duikmedisch Begeleider in de duikploeg is in staat om in het geval van calamiteiten onmiddellijk assistentie te verlenen. De risico’s van de werkzaamheden worden beperkt door praktische bedrevenheid in de verrichtingen, vertrouwdheid met de werkomgeving en bekendheid met het functioneren van een duikploeg.

De Cursist heeft kennis van   • de medische risico’s met betrekking tot duiken en is in staat preventieve maatregelen te nemen;
  • natuurkunde en heeft uitgebreide kennis van anatomie en fysiologie;
  • en is in staat om de symptomen van duikerziekten te herkennen en basaal lichamelijk en neurologisch onderzoek uit te voeren;
  • en is in staat om de eerste-hulpbehandeling van duikmedische aandoeningen toe te passen;


De kandidaat moet iedere 2 jaar een herhalingsopleiding Duikmedisch Begeleiding B2 volgen en het praktijk- en theorie-examen afleggen. Bij het documentenonderzoek voor het certificeringsproces moet een bewijs van deelname aan een herhalingscursus duikmedisch begeleider B2 (niet ouder is dan 3 maanden) worden overlegd.  

Het af te leggen praktijk- en theorie-examen is gelijk als bij het initiële examen.

Op moment van deelname aan de herhalingsopleiding inclusief certificeringsproces mag het certificaat Duikmedisch Begeleider B2 niet langer dan zes maanden verlopen zijn.

Noot: met een verlopen certificaat mag u niet ingezet worden als Duikmedisch Begeleider B2.

Indien interesse, laat dan uw gegevens achter via het inschrijvingsformulier, we houden u dan op de hoogte

Schrijf je hier in


Wettelijke certificaten

              Beroepsduiker       

 DUIKMEDISCH  BEGELEIDER                            B2

Toelatingsvoorwaarden

Toelatingsvoorwaarden tot Beroepsduiker DUIKPLOEGLEIDER :

Het voldoen aan de toelatingsvoorwaarden voor de Duikmedisch begeleider B2 wordt beoordeeld aan de hand van het voorleggen van volgende documenten :

  • een EHBO-diploma met reanimatiecertificaat of een ander document waaruit blijkt dat de kandidaat een opleiding heeft gevolgd ten aanzien van EHBO;
  • een bewijs van toelating tot een theoretische en praktische opleiding inclusief praktijkuren tot duikmedisch begeleider afgegeven door een erkend opleidingsinstituut.

Belangrijk: De opleiding Duikmedisch Begeleider B2 is inclusief algemene EHBO en reanimatie. (herhaling)

De geldigheidsduur van het certificaat Duikmedisch begeleider B2 is op grond van de risicoanalyse twee kalenderjaren.

Na twee jaar volgt de certificaathouder een herhalingsopleiding en moet opnieuw een theorie- en praktijkexamen afleggen.

De herhalingsopleiding en examinering is noodzakelijk, omdat de vakbekwaamheid verrichtingen betreft die slechts in noodsituaties worden toegepast en waarin de certificaathouder normaliter geen praktijkervaring opdoet.Prijzen

Opleidingen Beroepsduiker DUIKMEDISCH BEGELEIDER B2 :

  • zonder opties (enkel catering inbegrepen)  :   op aanvraag
  • optie OVERNACHTINGEN  :   op aanvraag

ALLE duikmaterialen noodzakelijk voor gebruik tijdens de opleiding worden door ons ter beschikking gesteld. Het enig waar u persoonlijk dient over te beschikken is een duik(droog)pak met respectievelijk onderpak. Mits boeking van onderstaande optie verzorgen wij voor deze aankoop aan de laagst mogelijke prijs.Inschrijvingen 

Via het contactformulier onder de rubriek ‘CONTACT’. U zendt ons uw contactgegevens en wij nemen onmiddellijk met u contact op Partners


Beroepsduiker DUIKMEDISCH BEGELEIDER B2

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x