Beroepsduiker DUIKMEDISCH BEGELEIDER B2 - 2 jaarlijkse hercertificering

Hercertificering DUIKMEDISCH BEGELEIDER B2 ?

De Duikmedisch Begeleider B2 ondersteunt de duiker bij het verrichten van duikarbeid in de categorieën A2, A3, B1, B2, B3 en B4.

De persoon die duikarbeid verricht, is afhankelijk van materieel en van de andere leden van de duikploeg. De duiklocatie is vaak ver verwijderd van medische assistentie en in relatie tot duiken kunnen specifieke complicaties optreden. De Duikmedisch Begeleider in de duikploeg is in staat om in het geval van calamiteiten onmiddellijk assistentie te verlenen. De risico’s van de werkzaamheden worden beperkt door praktische bedrevenheid in de verrichtingen, vertrouwdheid met de werkomgeving en bekendheid met het functioneren van een duikploeg.
Een duikmedisch begeleider  moet iedere 2 jaar een herhalingsopleiding Duikmedisch Begeleiding B2 volgen en het praktijk- en theorie-examen afleggen. Bij het documentenonderzoek voor het certificeringsproces moet een bewijs van deelname aan een herhalingscursus duikmedisch begeleider B2 (niet ouder is dan 3 maanden) worden overlegd.  

Het af te leggen praktijk- en theorie-examen is gelijk als bij het initiële examen.

Op moment van deelname aan de herhalingsopleiding inclusief certificeringsproces mag het certificaat Duikmedisch Begeleider B2 niet langer dan zes maanden verlopen zijn.

Noot: met een verlopen certificaat mag u niet ingezet worden als Duikmedisch Begeleider B2.

Indien interesse, laat dan uw gegevens achter via het inschrijvingsformulier, we houden u dan op de hoogte

Schrijf je hier in


Wettelijke certificaten

Beroepsduiker 

DUIKMEDISCH  BEGELEIDER 

B2

Toelatingsvoorwaarden

Toelatingsvoorwaarden tot Hercertificering Beroepsduiker DUIKMEDISCH BEGELEIDER B2 :

In het bezit zijn van een certificaat Beroepsduiker Duikmedisch Begeleider B2

Belangrijk: De opleiding Duikmedisch Begeleider B2 is inclusief algemene EHBO en reanimatie. (herhaling)

De geldigheidsduur van het certificaat Duikmedisch begeleider B2 is op grond van de risicoanalyse twee kalenderjaren.

Na twee jaar volgt de certificaathouder een herhalingsopleiding en moet opnieuw een theorie- en praktijkexamen afleggen.

De herhalingsopleiding en examinering is noodzakelijk, omdat de vakbekwaamheid verrichtingen betreft die slechts in noodsituaties worden toegepast en waarin de certificaathouder normaliter geen praktijkervaring opdoet.Prijzen

Opleidingen Beroepsduiker DUIKMEDISCH BEGELEIDER B2 :

  • zonder opties (enkel catering inbegrepen)  :   op aanvraag
  • optie OVERNACHTINGEN  :   op aanvraag

Deze opleiding komt in aanmerking voor de KMO-portefeuille. Hierdoor kan u recht hebben op een subsidie van 30 % . Meer info op www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille 

ALLE duikmaterialen noodzakelijk voor gebruik tijdens de opleiding worden door ons ter beschikking gesteld. Het enig waar u persoonlijk dient over te beschikken is een duik(droog)pak met respectievelijk onderpak. Mits boeking van onderstaande optie verzorgen wij voor deze aankoop aan de laagst mogelijke prijs.Inschrijvingen 

Via het contactformulier onder de rubriek ‘CONTACT’. U zendt ons uw contactgegevens en wij nemen onmiddellijk met u contact op Partners


Beroepsduiker DUIKMEDISCH BEGELEIDER B2  - 2 jaarlijkse hercertificering

VCD - Veiligheid Certificaat Duiker

VCD (Veiligheid Checklist Duiker) is een certificatiesysteem waarmee je aantoont dat jij of je medewerkers voldoende aandacht besteden aan veiligheid en preventie. Wil je als bedrijf gecertificeerd zijn, moeten alle operationele medewerkers en leidinggevenden – individueel – over een VCA-attest beschikken. De meeste opdrachtgevers nemen tegenwoordig VCA-certificatie op in hun standaardvoorwaarden. Wij als SAB - Diving gaan hierin een stapje verder.

Lees meer

TRY-OUT dagen BEROEPSDUIKER

GRATIS voor effectieve deelnemers ! De kosten voor deze selectiedag worden bij inschrijving in één van de modules integraal in mindering gebracht !

Lees meer

BEROEPSDUIKER - Volledig traject Inclusief WETBELL

Bij inschrijving via deze link , kiest u om in te schrijven in het ganse traject ! U geniet dan meteen ook van een korting van 10 % !!! Mooi 2320 € korting ! Bovendien geniet van een persoonlijke begeleiding in uw zoektocht naar werk, nadat u uw certificaat behaald heeft ! (*)

Lees meer

Beroepsduiker DUIKMEDISCH BEGELEIDER B2

Lees meer

Beroepsduiker DUIKPLOEGLEIDER

Lees meer

Bediener DECOMPRESSIEKAMER

Lees meer

ONLINE THEORIE SCUBA Cat. A

Van thuis uit voorbereiden op de module Beroepsduiker SCUBA Cat A. Studeren via ons ONLINE leerplatform. Op eigen snelheid. Geslaagd voor het examen ? U kan meteen beginnen aan de praktijkopleiding.

Lees meer

Vooropleiding DUIKEN

2-daagse INITIATIE : een voorproefje voor kandidaat-cursisten zonder enige duikervaring.

Lees meer

Beroepsduiker SCUBA Cat. A 1 - 3

SCUBA module bestaande uit 3 niveau's Cat A1, A2 en A3. Na het behalen van dit certificaat kan u aan de slag als Beroepsduiker SCUBA of verder specialiseren tot Beroepsduiker Cat B (S.S.E. - helmduiken)

Lees meer

Beroepsduiker Cat. B 1-2 INSHORE

Na het behalen van uw certificaat SCUBA Cat A kan u uzelf verder specialiseren tot Beroepsduiker INSHORE SSE Cat B1-2. Hierna kan ureeds aan de slag als volwaardig beroepsduiker.

Lees meer

Beroepsduiker Cat. B 3 OFFSHORE

Na het behalen van uw certificaat INSHORE Cat B1-2 kan u uzelf verder specialiseren tot Beroepsduiker OFFSHORE SSE Cat B3. U behoort dan tot het selecte groep beroepsduiker dat kan werken tot -50 msw

Lees meer

Beroepsduiker Cat. B 3 en 4 OFFSHORE - Incl. WETBELL

Lees meer

Beroepsduiker SCUBA Cat . A 1 (afzonderlijke module)

De module afzonderlijk wordt enkel 'In company' of in onderling overleg aangeboden.

Lees meer

Beroepsduiker SCUBA Cat . A 2 (afzonderlijke module)

De module afzonderlijk wordt enkel 'In company' of in onderling overleg aangeboden.

Lees meer

Beroepsduiker SCUBA Cat . A 3 (afzonderlijke module)

De module afzonderlijk wordt enkel 'In company' of in onderling overleg aangeboden.

Lees meer

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x