Beroepsduiker DUIKPLOEGLEIDER

Wil jij je als Beroepsduiker bijscholen tot DUIKPLOEGLEIDER ?

Ook dat kan , maar … 

Het is eerst en vooral belangrijk na te gaan of u voldoet aan de toelatingsvoorwaarden en voor welke module u kan ingezet worden als duikploegleider

U kan deze voorwaarden verder op deze pagina vinden.

De opleiding spitst zich toe op volgende doelstellingen :


De cursist wordt in staat gesteld duikarbeid te verrichten in de categorie Beroepsduiker DUIKPLOERGLEIDER.

Dit betekent :

 • De kandidaat beschikt over een uitgebreide kennis op het vlak van wet- en regelgeving (relevante regelgeving op gebied van arbeidsomstandigheden, waaronder regelgeving op vlak van Europese regelgeving, Nederlandse, Engelse en Duitse relevante regelgeving
 • De kandidaat beschikt over elementaire kennis op gebied van gassen en drukhouders
 • theorie over de gedragingen van gassen, waaronder zuurstof en nitrox
 • praktijk van het gebruik van ademgassen, waaronder ademgasmeting, zuurstofniveau en gasanalyse
 • kennis van het gebruikte materiaal op grond van productinformatie
 • De kandidaat beschikt over kennis over decompressieprocedures
 • Duikploegleider A1 en A2
 • De kandidaat beschikt over elementaire kennis van decompressietabellen en decompressieprocedures.
 • Duikploegleider A3, B1, B2, B3, B4
 • De kandidaat beschikt over uitgebreide kennis van decompressietabellen en decompressieprocedures en kan de decompressietabellen en decompressieprocedures toepassen
 • De kandidaat past de noodprocedures toe en neemt de leiding bij calamiteiten
 • Uitgebreide kennis van noodzakelijke duik-medische verzorging, waaronder ten minste de zuurstofkoffer en andere hulpmiddelen en de inzet van personeel
 • Toepassen van ongevalsmanagement bij calamiteiten en onverwachte omstandigheden
 • De kandidaat beheerst de operationele processen rond duikwerkzaamheden
 • Zorgen voor veiligheid en gezondheid binnen de duikploeg, waaronder kennis van het opstellen van de risico-inventarisatie en -evaluatie en deze in de dagelijkse werksituatie kunnen uitvoeren
 • Toepassen van kwaliteitszorg
 • Houden van toezicht op documentatie en registratie, waaronder ten minste de duikerlogboeken van de leden van de duikploeg
 • Houden van toezicht op het gebruikersonderhoud en verifiëren van staat van onderhoud van het materieel
 • Omgang met uitvoering van opdrachten, taken en verantwoordelijkheden, waaronder eventueel contractbewaking, communicatie met de opdrachtgever en organisatie


De kandidaat kan effectief leidinggeven aan een duikploeg

 • Effectief werkinstructies, briefings en debriefings kunnen verstrekken aan de duikploeg
 • Leidinggeven en in het bijzonder leidinggeven bij calamiteiten
 • Duikploegleider A1 en A2
 • Demonstratie waarbij de kandidaat is opgetreden in ten minste 1 praktijksimulatie (casus) waarbij noodprocedures en leidinggeven bij calamiteiten aan de orde zijn gekomen
 • Duikploegleider A3, B1, B2, B3, B4
 • Demonstratie waarbij de kandidaat is opgetreden in ten minste 1 praktijksimulatie (casus) of rollenspel naar aanleiding van een duik-gerelateerde situatie en waarbij decompressie, noodprocedures en leidinggeven bij calamiteiten aan de orde zijn gekomen
 • Duikploegleider A1 en A2
 • Demonstratie met ten minste 1 duik waaraan de kandidaat leiding heeft gegeven en waarbij noodprocedures en leidinggeven bij calamiteiten aan de orde zijn gekomen
 • Duikploegleider A3, B1, B2. B3, B4
 • Demonstratie met ten minste 1 daadwerkelijke verrichte duikoperatie waaraan de kandidaat leiding heeft gegeven en waarbij decompressie, noodprocedures en leidinggeven bij calamiteiten aan de orde zijn gekomen


Het examen bestaat uit een 2-delig theoretisch gedeelte :

Deel 1 :

Operationele procedures en noodprocedures;

Veiligheid en decompressie.

Deel 2 :

Kwaliteitszorg, drukhouders en materieel

Wet- en regelgeving.


Een erg boeiende opleiding met een officieel diploma !

Wanneer 

De opleiding is toegankelijk voor iedereen die voldoet aan de toelatingsvoorwaarden, hieronder omschreven en wordt geactiveerd na voldoende inschrijvingen.

Vul onderstaande formulier in en u wordt op de hoogte gehouden van de eerstvolgende startdag :

 • 13 juni 2022
 • 12 september 2022

Voor deze opleiding is inschrijving van  minimum 6 personen vereist !

Schrijf je hier in

Wettelijke certificaten

              Beroepsduiker       

          DUIKPLOEGLEIDER
Toelatingsvoorwaarden

Toelatingsvoorwaarden tot Beroepsduiker DUIKPLOEGLEIDER :

De kandidaat wordt toegelaten tot deze opleiding, indien hij voldoet aan de volgende entreecriteria:

 • hij heeft de leeftijd van minimaal 21 jaar bereikt voor A1 en voor duikploegleider bij A2 en A3, A3, B1, B2, B3 of B4 minimaal 24 jaar bereikt;
 • hij voldoet of heeft voldaan aan de beoordelingseisen zoals die gelden voor het verkrijgen van het persoonscertificaat duikmedisch begeleider;
 • hij voldoet of heeft voldaan aan de beoordelingseisen zoals die gelden voor het verkrijgen van het certificaat duikarbeid in de categorie met betrekking tot de soort arbeid die onder zijn verantwoordelijkheid zal worden verricht;
 • hij heeft:
 • voor duikploegleider A1: minimaal 1 kalenderjaar ervaring met duikarbeid categorie A1 en ten minste 30 duiken met Scuba gemaakt;
 • voor duikploegleider A2: minimaal 2 kalenderjaren ervaring met duikarbeid categorie A2 en ten minste 50 duiken met Scuba gemaakt;
 • voor duikploegleider A3: minimaal 2 kalenderjaren ervaring met duikarbeid categorie A3 en ten minste 100 duiken met Scuba gemaakt;
 • voor duikploegleider B1: minimaal 2 kalenderjaren ervaring met duikarbeid categorie A2 A3 of B1 en ten minste 50 duiken gemaakt, waarvan bij categorie B1 ten minste 10 duiken met behulp van SSE;
 • voor duikploegleider B2, B3, B4: minimaal 2 kalenderjaren ervaring met duikarbeid categorie A2, A3, B2, B3 of B4 en ten minste 100 duiken gemaakt
 • hij beschikt over een getuigschrift van een opleiding of is toegelaten tot een theoretische en praktische opleiding tot duikploegleider in de categorie van duikwerkzaamheden waarvoor het certificaat aangevraagd wordt en welke opleiding voldoet aan de volgende eisen

Prijzen

Opleidingen Beroepsduiker DUIKPLOEGLEIDER :

 • zonder opties (enkel catering inbegrepen)  :   op aanvraag
 • optie OVERNACHTINGEN  :   op aanvraag

Deze opleiding komt in aanmerking voor de KMO-portefeuille. Hierdoor kan u recht hebben op een subsidie van 30 % . Meer info op www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille 

ALLE duikmaterialen noodzakelijk voor gebruik tijdens de opleiding worden door ons ter beschikking gesteld. Het enig waar u persoonlijk dient over te beschikken is een duik(droog)pak met respectievelijk onderpak. Mits boeking van onderstaande optie verzorgen wij voor deze aankoop aan de laagst mogelijke prijs.

Inschrijvingen 

Via het contactformulier onder de rubriek ‘CONTACT’. U zendt ons uw contactgegevens en wij nemen onmiddellijk met u contact op Partners


Beroepsduiker DUIKPLOEGLEIDER

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x