Beroepsduiker DUIKPLOEGLEIDER

Wil jij je als Beroepsduiker bijscholen tot DUIKPLOEGLEIDER ?

Ook dat kan , maar … 

Het is eerst en vooral belangrijk na te gaan of u voldoet aan de toelatingsvoorwaarden en voor welke module u kan ingezet worden als duikploegleider

U kan deze voorwaarden verder op deze pagina vinden.

De opleiding spitst zich toe op volgende doelstellingen :


De cursist wordt in staat gesteld duikarbeid te verrichten in de categorie Beroepsduiker DUIKPLOERGLEIDER.

Dit betekent :

 • De kandidaat beschikt over een uitgebreide kennis op het vlak van wet- en regelgeving (relevante regelgeving op gebied van arbeidsomstandigheden, waaronder regelgeving op vlak van Europese regelgeving, Nederlandse, Engelse en Duitse relevante regelgeving
 • De kandidaat beschikt over elementaire kennis op gebied van gassen en drukhouders
 • theorie over de gedragingen van gassen, waaronder zuurstof en nitrox
 • praktijk van het gebruik van ademgassen, waaronder ademgasmeting, zuurstofniveau en gasanalyse
 • kennis van het gebruikte materiaal op grond van productinformatie
 • De kandidaat beschikt over kennis over decompressieprocedures
 • Duikploegleider A1 en A2
 • De kandidaat beschikt over elementaire kennis van decompressietabellen en decompressieprocedures.
 • Duikploegleider A3, B1, B2, B3, B4
 • De kandidaat beschikt over uitgebreide kennis van decompressietabellen en decompressieprocedures en kan de decompressietabellen en decompressieprocedures toepassen
 • De kandidaat past de noodprocedures toe en neemt de leiding bij calamiteiten
 • Uitgebreide kennis van noodzakelijke duik-medische verzorging, waaronder ten minste de zuurstofkoffer en andere hulpmiddelen en de inzet van personeel
 • Toepassen van ongevalsmanagement bij calamiteiten en onverwachte omstandigheden
 • De kandidaat beheerst de operationele processen rond duikwerkzaamheden
 • Zorgen voor veiligheid en gezondheid binnen de duikploeg, waaronder kennis van het opstellen van de risico-inventarisatie en -evaluatie en deze in de dagelijkse werksituatie kunnen uitvoeren
 • Toepassen van kwaliteitszorg
 • Houden van toezicht op documentatie en registratie, waaronder ten minste de duikerlogboeken van de leden van de duikploeg
 • Houden van toezicht op het gebruikersonderhoud en verifiëren van staat van onderhoud van het materieel
 • Omgang met uitvoering van opdrachten, taken en verantwoordelijkheden, waaronder eventueel contractbewaking, communicatie met de opdrachtgever en organisatie


De kandidaat kan effectief leidinggeven aan een duikploeg

 • Effectief werkinstructies, briefings en debriefings kunnen verstrekken aan de duikploeg
 • Leidinggeven en in het bijzonder leidinggeven bij calamiteiten
 • Duikploegleider A1 en A2
 • Demonstratie waarbij de kandidaat is opgetreden in ten minste 1 praktijksimulatie (casus) waarbij noodprocedures en leidinggeven bij calamiteiten aan de orde zijn gekomen
 • Duikploegleider A3, B1, B2, B3, B4
 • Demonstratie waarbij de kandidaat is opgetreden in ten minste 1 praktijksimulatie (casus) of rollenspel naar aanleiding van een duik-gerelateerde situatie en waarbij decompressie, noodprocedures en leidinggeven bij calamiteiten aan de orde zijn gekomen
 • Duikploegleider A1 en A2
 • Demonstratie met ten minste 1 duik waaraan de kandidaat leiding heeft gegeven en waarbij noodprocedures en leidinggeven bij calamiteiten aan de orde zijn gekomen
 • Duikploegleider A3, B1, B2. B3, B4
 • Demonstratie met ten minste 1 daadwerkelijke verrichte duikoperatie waaraan de kandidaat leiding heeft gegeven en waarbij decompressie, noodprocedures en leidinggeven bij calamiteiten aan de orde zijn gekomen


Het examen bestaat uit een 2-delig theoretisch gedeelte :

Deel 1 :

Operationele procedures en noodprocedures;

Veiligheid en decompressie.

Deel 2 :

Kwaliteitszorg, drukhouders en materieel

Wet- en regelgeving.


Een erg boeiende opleiding met een officieel diploma !


Prijzen

Opleidingen Beroepsduiker DUIKPLOEGLEIDER :

 op aanvraag

optie OVERNACHTINGEN  :   op aanvraag


Deze opleiding komt in aanmerking voor de KMO-portefeuille. Hierdoor kan u recht hebben op een subsidie van 30 % . Meer info op www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille 


Startdatum 3 juni 2024


Startdatum : 17 juni 2024


Startdatum : 21 oktober 2024
Wanneer 

De opleiding is toegankelijk voor iedereen die voldoet aan de toelatingsvoorwaarden, hieronder omschreven en wordt geactiveerd na voldoende inschrijvingen.

Vul onderstaande formulier in en u wordt op de hoogte gehouden van de eerstvolgende startdag :

Voor deze opleiding is inschrijving van  minimum 6 personen vereist !
Wettelijke certificaten

              Beroepsduiker       

          DUIKPLOEGLEIDER
Er kan bovendien geopteerd worden om deel te nemen aan het Nederlandse examen welk wordt afgenomen door een Nederlandse Certificerende Instelling (CI). Indien u succesvol dit examen aflegt, ontvang je via de CI ook het Nederlandse certificaat. De kosten voor het examen worden door de CI bepaald en apart in rekening gebracht.


Toelatingsvoorwaarden

Toelatingsvoorwaarden tot Beroepsduiker DUIKPLOEGLEIDER :

De kandidaat wordt toegelaten tot deze opleiding, indien hij voldoet aan de volgende entreecriteria:

 • hij heeft de leeftijd van minimaal 21 jaar bereikt voor A1 en voor duikploegleider bij A2 en A3, A3, B1, B2, B3 of B4 minimaal 24 jaar bereikt;
 • hij voldoet of heeft voldaan aan de beoordelingseisen zoals die gelden voor het verkrijgen van het persoonscertificaat duikmedisch begeleider;
 • hij voldoet of heeft voldaan aan de beoordelingseisen zoals die gelden voor het verkrijgen van het certificaat duikarbeid in de categorie met betrekking tot de soort arbeid die onder zijn verantwoordelijkheid zal worden verricht;
 • hij heeft:
 • voor duikploegleider A1: minimaal 1 kalenderjaar ervaring met duikarbeid categorie A1 en ten minste 30 duiken met Scuba gemaakt;
 • voor duikploegleider A2: minimaal 2 kalenderjaren ervaring met duikarbeid categorie A2 en ten minste 50 duiken met Scuba gemaakt;
 • voor duikploegleider A3: minimaal 2 kalenderjaren ervaring met duikarbeid categorie A3 en ten minste 100 duiken met Scuba gemaakt;
 • voor duikploegleider B1: minimaal 2 kalenderjaren ervaring met duikarbeid categorie A2 A3 of B1 en ten minste 50 duiken gemaakt, waarvan bij categorie B1 ten minste 10 duiken met behulp van SSE;
 • voor duikploegleider B2, B3, B4: minimaal 2 kalenderjaren ervaring met duikarbeid categorie A2, A3, B2, B3 of B4 en ten minste 100 duiken gemaakt
 • hij beschikt over een getuigschrift van een opleiding of is toegelaten tot een theoretische en praktische opleiding tot duikploegleider in de categorie van duikwerkzaamheden waarvoor het certificaat aangevraagd wordt en welke opleiding voldoet aan de volgende eisenInschrijvingen 

Via het contactformulier onder de rubriek ‘CONTACT’. U zendt ons uw contactgegevens en wij nemen onmiddellijk met u contact op
De opleidingen gaan door bij een minimum aantal inschrijvingen van 6 personen. SAB behoudt zich het recht voor om de startdata van de opleidingen aanpassen naar gelang het aantal inschrijvingen of andere externe factoren. Verplaatsing van de startdatum geeft geen recht tot terugvordering van eventueel betaalde voorschotten.
Beroepsduiker DUIKPLOEGLEIDER

VCD - Veiligheid Certificaat Duiker

VCD (Veiligheid Checklist Duiker) is een certificatiesysteem waarmee je aantoont dat jij of je medewerkers voldoende aandacht besteden aan veiligheid en preventie. Wil je als bedrijf gecertificeerd zijn, moeten alle operationele medewerkers en leidinggevenden – individueel – over een VCA-attest beschikken. De meeste opdrachtgevers nemen tegenwoordig VCA-certificatie op in hun standaardvoorwaarden. Wij als SAB - Diving gaan hierin een stapje verder.

Lees meer

TRY-OUT dagen BEROEPSDUIKER

GRATIS voor effectieve deelnemers ! De kosten voor deze selectiedag worden bij inschrijving in één van de modules integraal in mindering gebracht !

Lees meer

BEROEPSDUIKER - Volledig traject Inclusief WETBELL

Bij inschrijving via deze link , kiest u om in te schrijven in het ganse traject ! U geniet dan meteen ook van een korting van 10 % !!! Mooi 2320 € korting ! Bovendien geniet van een persoonlijke begeleiding in uw zoektocht naar werk, nadat u uw certificaat behaald heeft ! (*)

Lees meer

Beroepsduiker DUIKMEDISCH BEGELEIDER B2

Lees meer

Bediener DECOMPRESSIEKAMER

Lees meer

ONLINE THEORIE SCUBA Cat. A

Van thuis uit voorbereiden op de module Beroepsduiker SCUBA Cat A. Studeren via ons ONLINE leerplatform. Op eigen snelheid. Geslaagd voor het examen ? U kan meteen beginnen aan de praktijkopleiding.

Lees meer

Vooropleiding DUIKEN

2-daagse INITIATIE : een voorproefje voor kandidaat-cursisten zonder enige duikervaring.

Lees meer

Beroepsduiker SCUBA Cat. A 1 - 3

SCUBA module bestaande uit 3 niveau's Cat A1, A2 en A3. Na het behalen van dit certificaat kan u aan de slag als Beroepsduiker SCUBA of verder specialiseren tot Beroepsduiker Cat B (S.S.E. - helmduiken)

Lees meer

Beroepsduiker Cat. B 1-2 INSHORE

Na het behalen van uw certificaat SCUBA Cat A kan u uzelf verder specialiseren tot Beroepsduiker INSHORE SSE Cat B1-2. Hierna kan ureeds aan de slag als volwaardig beroepsduiker.

Lees meer

Beroepsduiker Cat. B 3 OFFSHORE

Na het behalen van uw certificaat INSHORE Cat B1-2 kan u uzelf verder specialiseren tot Beroepsduiker OFFSHORE SSE Cat B3. U behoort dan tot het selecte groep beroepsduiker dat kan werken tot -50 msw

Lees meer

Beroepsduiker Cat. B 3 en 4 OFFSHORE - Incl. WETBELL

Lees meer

Beroepsduiker DUIKMEDISCH BEGELEIDER B2 - 2 jaarlijkse hercertificering

Lees meer

Beroepsduiker SCUBA Cat . A 1 (afzonderlijke module)

De module afzonderlijk wordt enkel 'In company' of in onderling overleg aangeboden.

Lees meer

Beroepsduiker SCUBA Cat . A 2 (afzonderlijke module)

De module afzonderlijk wordt enkel 'In company' of in onderling overleg aangeboden.

Lees meer

Beroepsduiker SCUBA Cat . A 3 (afzonderlijke module)

De module afzonderlijk wordt enkel 'In company' of in onderling overleg aangeboden.

Lees meer

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x